Algemeen Discotheken VInGa produkt Contact
 
 
Biometrie
Men kan zich identificeren op verschillende manieren, zoals door middel van een identiteitskaart, wachtwoord of pincode. Maar er zijn ook geavanceerdere identificatietechnieken. Zo kan iemand zich bijvoorbeeld identificeren met zijn lichaam; dit heet biometrie. Bij biometrie kan gebruik gemaakt worden van vingerafdrukken, gezicht, stem, ogen of zelfs oren.
Hoe werkt vingerafdrukherkenning ?
De sensor, waarop een vinger wordt gelegd, “leest” de vingerafdruk. Hierbij worden posities en lengte van lijnen bepaald. De vingerafdruk wordt vervolgens vergeleken met een bestand met opgeslagen vingerafdrukken.
Omdat van de vingerafdruk een groot aantal lijnen en hun onderlinge samenhang wordt gemeten, is er zelfs bij mogelijke sneetjes of wondjes herkenning mogelijk. Er zitten zoveel lijnen die stoppen, beginnen of splitsen op een vingertop, dat er geen twee mensen op de wereld dezelfde vingerafdruk hebben. Zelfs eeneiige tweelingen hebben totaal verschillende vingerafdrukken.
Overal te gebruiken
Vingerafdrukherkenning kan overal gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan toegang bij fitnessclubs, bibliotheken, scholen, hotels, banken, discotheken, videotheken en gevangenissen. Nooit meer pasjes die overdraagbaar zijn; eenmaal de vinger op de scanner en men is ingelogd of binnen. Er zijn zelfs toepassingen voor de eigen bankkluis of de toegang van uw huis.
Enkele voorbeelden van met vInGa te gebruiken vingerafdruklezers